Yrkessjåførfaget
Yrkessjåføren utfører ulike typar transport av personar og varer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du kompetanse på korleis transporttenester utførast effektivt, sikkert, miljøvenleg og lønsamt. Vanlege arbeidsoppgaver er køyring, lasting og lossing, sikring av last, yte service, enkelt vedlikehald av utstyr og køyretøy. Du må kunne planlegge eigen arbeidsdag, og handtere eit krevjande trafikkbilde under skiftende veg- og føreforhold.
I tillegg til førarkort i dei aktuelle klassar, kan det være påkrevd med truckførarbevis og - eller lastebilkranbevis. For transport av farleg gods vert det krevd ADR-kompetansebevis.

Utdanning:
Vg1 service og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon
Vg2 transport og logistikk
To år med opplæring i bedrift: yrkessjåførfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger