Bilfaget, tunge køyretøy
Bilfaget, tunge køyretøy skal medverke til å utvikle kompetanse innan systemforståing og feilsøking, reparasjon, service og vedlikehald samt reparasjon av køyretøyet sitt system og montering av utstyr på køyretøyet. Tunge køyretøy har en sentral rolle i dagens samfunn med hensyn til transport av menneske, dyr og gods. Faget skal fremja trafikk- og driftssikkerheit for køyretøy, og medverke til at bransjen kan møte auka krav om effektivitet og reduksjon av miljøutslipp.

Utdanning:
VG1 teknikk og industriell produksjon eller elektrofag
VG2 køyretøy
To år opplæring i bedrift: bilfaget (tunge køyretøy)

Fullført og bestått utdanning fører frem til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger