Anleggsmaskinførar
Maskinene som blir brukte er gravemaskin, hjullastar, anleggsdumper, doser, veghøvel og traktorgravar/gravelastar, med tilhøyrande løfte-, komprimerings- og boreutstyr. Anleggsmaskinføraren utfører variert anleggsarbeid. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krev konsentrasjon og god planlegging. Du jobbar ofte som del av eit større team på f. eks. eit stort byggje-/tunnel-/veganlegg eller liknande. Men du jobbar også ein del åleine, so det er viktig å kunne jobba sjølvstendig og ta eigne avgjerdsler.

Utdanning:
VG1 bygg- og anleggsteknikk
VG2 anleggsgartnar og idrettsanleggsfag eller VG2 anleggsteknikk
2 år praksis i bedrift; anleggsmaskinførarfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.


 

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger