Bli godkjend lærebedrift
Nedanfor finn du hovudkrava for å bli godkjend lærebedrift:

Krav til produksjon
Lærebedrifta må ha ein slik produksjon/aktivitet og utstyr at dei kan gje opplæring i alle kompetansemåla i vg3-læreplanen. Dersom ei bedrift ikkje kan gje opplæring i alle måla i læreplanen, kan det på førehand inngåast avtale med anna godkjend lærebedrift om del-opplæring. Avtalen leggjast ved søknaden om godkjenning, som sendast til Fylkeskommunen saman med dokumentasjon av fagansvarleg. Opplæringskontoret for Indre Hordaland søkjer om godkjenning på vegne av bedrifta.
 
Krav til fagansvarleg
Lærebedrifta må ha ein fagansvarleg som sjølv har fagbrev, eller anna relevant utdanning og praksis (min. 6 år). Den fagansvarlege har hovudansvar for den faglege opplæringa av      læringen. I tillegg må bedrifta ha ein eller fleire instruktørar til lærlingen, dersom ikkje fagansvarleg er instruktør for lærlingen. Fagansvarleg må gjennomføre Fylkeskommunen sitt obligatoriske nettbaserte kurs, samt dagskurs. 

Krav til intern opplæringsplan
Det er krav om at det vert sett opp ein intern opplæringplan for lærlingen gjennom heile læretida, og konkretiserte og individuelt tilpassa planar for kvart halvår. Planen må vere kjend for lærling, fagansvarleg og instruktørane. Opplæringskontoret for Indre Hordaland utarbeider slike planar saman med fagansvarleg. 
    
Krav til inntak av lærling
Utgangspunktet for godkjenning som lærebedrift, er at bedrifta planlegg å ta inn lærling. Dersom bedrifta likevel ikkje tek inn lærling innan to år etter at dei er godkjend lærebedrift, fell godkjenninga vekk. Det same gjeld hvis lærebedrifta ikkje tek inn ny lærling seinast to år etter at sist lærekontrakt vart avslutta.


Våre medlemsbedrifter
 
MEDLEM FAG KONTAKTPERSON TLF HEIMESIDE
Atec ASTømrarfagetZoran Blagojevic47289612
Bane Nor SF, avd. Voss
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Andrè C.Kleppe
45206780
banenor.no
Blomehjørna ASBlomsterdekoratørfagetAnbjørg Hauglum56511285 Cell
BMO Elektro ASElektrikarfaget Mads Mykkeltveit97107779
Bilbruket AS Bilfaget, lette køyretøy Torben Hillland 95117585 bilbruket.no
Bilskadesenteret Voss AS
Billakkererfaget
Bilskadefaget
Jon Geir Rio 56528888 bilskadevoss.no
Biltunet Voss AS
Bilfaget, rep. lette kjøretøy
Reservedelsfaget
Kjell Harald Fenne
Nils Klette
93071310
90956532

biltunet.no
Bjørgum Mekaniske AS CNC-maskineringsfaget Jostein Steine 56521917  bjørgumverksted.no
Dale Trafikksenter Salsfaget

Stian Jordalen 56596736  daletrafikksenter.no
Elicom AS

Elektrikerfaget 

Eivind Kildal56523666elicom.no
Elkjøp VossSalsfagetHans Ringheim94259141elkjop.no
Encon AS


Yrkessjåførfaget
Logistikkfaget
Kontor og adm.faget
Rolf Jordalen
Rolf Jordalen
Rolf Jordalen
90057861encon.no
Felleskjøpet Agri SA, avd. VaksdalProduksjonsteknikkfaget, logistikkfagetLars Jakob Ulveraker90884377felleskjopet.no
Gjeraldstveit Mekaniske ASPlatearbeidarfagetHeidi Ure48171331gjeraldstveit.no
Hardanger og Voss Næringshage AsReiselivsfagetGry Bystøl Gladheim97168411visitvoss.com
HMR Voss ASIndustrimekanikarfagetØystein Akerlie95299870
HMV Bilsenter ASBilfaget, lette køyretøyMats Roar Hatledal40725098hmvvoss.no
Kveik Formidling As
Turid Midthun 41417610 vossbs.no
Litra Gass AS Yrkessjåførfaget Steinar Karlsen 93492200 litra.no
Modalen Kommune
Barne- og ungdarb.faget
Helsearbeidarfaget

Kontor- og adm.faget 

Grete Urdal
Margrethe L.Kvamme 
Anneli Vatle
 
95048031
94507383

modalen.kommune.no
Moelven Granvin Bruk AS Trelastfaget Ørjan Mikal Kalsaas 99433061 granvin-bruk.no
Motorservice Bil AS
Bilfaget, lette kjøretøy
Stian Ringheim
92485494 msbil.no
Norway´s Best avd. Flåm AS Reiselivsfaget, salsfaget    Erica Edmundson 94001087 norwaysbest.com
Norway´s Best avd. Myrkdalen Fjellheisar AS Idrettsanleggsfaget John Ivar Norheim 91618095 myrkdalen.no
Norway´s Best avd. Myrkdalen Hotel Reiselivsfaget Knut Kettermann 97582420 
Mølster Installasjon AS Elektrikerfaget Olav Werner Skjoldli 56529600 molster.no
NOBI Bygg og Betong AS
Industrimekanikarfaget
Produksjonsteknikkfaget
Sondre Flæte
Sondre Flæte
41642026
www.nobi.no

O. L. Kyte AS Betongfaget Per Kyte 56523860  
Regnbogen Natur- og kulturbarnehage Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Ingebjørg Bryn Høgheim
Ann H Grevle
56511070
 
Reinert Øvsthus Transport AS Yrkessjåførfaget Reinert Øvsthus 91728008 reinertovsthus.no
Seimen AS Tømrarfaget Eirik Draugsvoll Seim 56520420 seimen.no
Sigbjørn Vik & Son AS Murarfaget Ove Vik 56525290  vikogson.no
Skutle El-Installasjon AS Elektrikerfaget Øystein Skutle 90017336  
Spilde Entreprenør AS
Anleggsmaskinførarfaget
Betongfaget

Per Ove Himle 91595721 spilde.no
MEDLEM FAG KONTAKTPERSON TLF HEIMESIDE
Sporten Voss AS Salsfaget Ragnar Grønås 92283984
Tide Verksted Vossbilfaget, tunge køyretøyChristian Windheim56523440automester.no/tide-verksted-avd-voss
Tovi Elektro ASElektrikarfagetTommy Vik41794104www.tovielektro.no
Toyota Voss ASBilfaget, lette køyretøy, reservedelsfagetBjørn Senderud91111353toyotavoss.no
Ulvik Herad Helsearbeidarfaget
Barne-ungd.arb.faget

Siw-Marlene Bolstad
Sonja Haugland
40007184
Ulvik.kommune.no
Ulvik VVS AS Røyrleggjarfaget   Rolf Utne 91377113
Vaksdal kommuneHelsearbeidarfaget, barne-/ungd.arbeidarfaget, reinhaldarfaget, byggdriftarfagetAnne Kari Helle
Magnar Helland

Torstein Mehus
45376843
48880331

48880387
vaksdal.kommune.no
Vaktmeisteren AS Byggdriftarfaget Jan Erik Grande 95103652 vaktmeisteren.no
Vangen Elektriske AS Elektrikarfaget Bjarte Vines 56523666 vangenelektriske.no
Vinjo AS murarfaget, målarfaget Leif Helge Vevatne 90864440 vinjo.no/
Vossabakst AS Bakarfaget Bjørn Engen 91003260 vossabakst.no
Vossevangen Bil ASBilfaget, lette køyretøyLiv Bekkenes56521400subaruvoss.no
Voss Auto og Servicesenter As Bilfaget, lette køyretøy John Almeland 56530510 vossauto.no
Voss Bil Lastebil As Bilfaget, tunge køyretøy Lars Magne Kløve 56523119 biltunet.no
Voss Bygg & Anlegg AS Tømrarfaget Stig Ø.R.Kvarme 91700112 Bygg & Anlegg
Voss Elektro ASelektrikarfagetKenneth Svarstad91586579vosselektro.no
Voss herad
Helsearbeidarfaget
IKT-servicefaget
Elin Øvstedal
Sigbjørn Fletre
95262002
95262033
voss.herad.no

barne-ungd.arb.fagetFrøydis Solbakk

byggdriftarfaget


Ernæringskokkfaget  Sven Åge Petterson47282586
Voss Kommunikasjon ASIKT-servicefagetFrank Pedersen
www.vossk.no
Voss Maskinstasjon AS Anleggsmaskinførarfaget Terje Kjelskau 56514929 Voss Maskin
Voss Resort Fjellheisar AS Idrettsanleggsfaget Anna Bryn 97599504 vossresort.no
Voss Storhusholdningsservice As Elektroreparatørfaget Kåre Rogne 91595628
Åge Vik Tømrar ASTømrarfagetÅge Vik92816022tomrar.no

OKIHO på facebook  
Aktuelt
Andre nettstader
Nye fagbrev
Opplæringskontoret for Indre Hordaland

 Telefon
 95 81 63 73
 Adresse
 Brynaskogen 25
 5705 VOSS        Rediger